a a a
Identifikācinas numurs ĀND 2014/100
Iepirkuma nosaukums Papildus neparedzēti remontdarbi Ādažu vidusskolā
Iepirkuma veids [:lv]Izņēmumi[:]
Paziņojuma / grozījumu publikācijas datums Paziņojums publicēts
21.07.2014.
Stadija Pabeigts
Iepirkuma dokumentācija
Kontaktpersonas Rita Ozoliņa, Rita.Ozolina@adazi.lv,67996298
Izpildītājs SIA ARPOS
Līgumcena (bez PVN) 2414.79