a a a
Identifikācinas numurs ĀND 2014/10 ERAF
Iepirkuma nosaukums Papildus aktivitātes projekta
Paziņojuma / grozījumu publikācijas datums Paziņojums publicēts
04.02.2014.
Pieteikumu / piedāvājumu iesniegšanas termiņš 21.02.2014.
Stadija Pabeigts
Iepirkuma dokumentācija
Kontaktpersonas Rita Ozoliņa, Rita.Ozolina@adazi.lv, 67996298
Izpildītājs SIA RIGA RENT
Līgumcena (bez PVN) 147113