a a a
Publisko iepirkumu meklēšana
Publikācijas datums

Informācija piegādātājiem, kuri vēlas iesniegt piedāvājumus Ādažu novada domes rīkotajos iepirkumos:
Visa informācija par iepirkumiem pieejama Elektronisko iepirkumu sistēmā.

Izsludināšanas datums Iepirkuma ID Iepirkuma nosaukums Iesniegšanas termiņš Stadija
03.08.2015. ĀND 2015/131 Elektrības pieslēguma izveide Gaujas ielā 7 Pabeigts
24.07.2015. ĀND 2015/128 Tehnikas pakalpojumi 07.08.2015. Pabeigts
24.07.2015. ĀND 2015/129 Atkārtots iepirkums – Ādažu centra poldera aizsargdambja un grāvju kopšana 07.08.2015. Pabeigts
22.07.2015. ĀND 2015/127 Kadagas atpūtas zonas izveide Pabeigts
22.07.2015. ĀND 2015/126 Barjeru un ceļa zīmju uzstādīšana 21.07.2015. Pabeigts
14.07.2015. ĀND 2015/118 Ādažu novada virszemes ūdensobjektu apsaimniekošanas un izmantošanas koncepcijas izstrāde 31.07.2015. Pārtraukts
14.07.2015. ĀND 2015/124 Apkures sistēmas remontdarbi Ādažu vidusskolā 31.07.2015. Pabeigts
10.07.2015. ĀND 2015/120 Sociālās aprūpes pakalpojumi Pabeigts
10.07.2015. ĀND 2015/121 Matraču un gultas veļas piegāde 31.07.2015. Pabeigts
10.07.2015. ĀND 2015/123 Kopētāju, printeru un faksa aparātu apkope, remonts un izejmateriālu piegāde 31.07.2015. Pabeigts
10.07.2015. ĀND 2015/122 Gaismu iekārtu piegāde Ādažu Kultūras centram 31.07.2015. Pabeigts
10.07.2015. ĀND 2015/119 Ādažu novada domes ikmēneša laikraksta ĀDAŽU VĒSTIS izgatavošana 31.07.2015. Pabeigts
07.07.2015. ĀND 2015/116 BĒRNU ROTAĻU LAUKUMU UZSTĀDĪŠANA 31.07.2015. Pabeigts
07.07.2015. ĀND 2015/114 Darba uzdevuma sagatavošana iepirkumam BŪVPROJEKTA IZSTRĀDE Ādažu vidusskolas stadiona attīstībai Pabeigts
06.07.2015. ĀND 2015/117 ATKĀRTOTS IEPIRKUMS – GRANTS CEĻU VIRSKĀRTAS REMONTDARBI UN APSTRĀDE AR PUTEKĻU ABSORBENTU 17.07.2015. Pabeigts
03.07.2015. ĀND 2015/115 Baseinu apkalpošana 14.07.2015. Pabeigts
02.07.2015. ĀND 2015/113 Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku dalībnieku ēdināšana un izmitināšana Pabeigts
30.06.2015. ĀND 2015/110 Ādažu vidusskolas deju kolektīva RŪTA līdzdalība folkloras festivālā Horvātijā Pabeigts
30.06.2015. ĀND 2015/109 Telekomunikācijas pakalpojumi Pabeigts
30.06.2015. ĀND 2015/112 Ādažu pašvaldības policijas darbinieku veselības un nelaimes gadījumu apdrošināšana Pabeigts
30.06.2015. ĀND 2015/111 Bērnu gultas matraču un gultas veļas komplektu piegāde Ādažu pirmsskolas izglītības iestādei Pabeigts
26.06.2015. ĀND 2015/108 ATKĀRTOTS IEPIRKUMS – ĀDAŽU CENTRA UN LAVERU POLDERU ŪDENSNOTEKU ATJAUNOŠANAS/PĀRBŪVES BŪVPROJEKTA IZSTRĀDE UN AUTORUZRAUDZĪBAS NODROŠINĀŠANA 10.07.2015. Pārtraukts
26.06.2015. ĀND 2015/106 Topogrāfiskā plāna izstrāde Gaujas ielai Ādažos posmā no Rīgas ielas apļa līdz Gaujas ielai 30 Pabeigts
26.06.2015. ĀND 2015/105 Būvieceres projekta „Ielas atjaunošana no betona bruģakmens seguma virs esošā seguma Saules ielā, posmā no Attekas ielas līdz Draudzības ielai, Ādažos, Ādažu novadā” sagatavošana Pabeigts
26.06.2015. ĀND 2015/104 Barjeru uzstādīšana Pārtraukts
26.06.2015. ĀND 2015/103 Mākslinieciskā programmas nodrošināšana Līgo svētku sarīkojumā Pabeigts
25.06.2015. ĀND 2015/107 Par ēdināšanas pakalpojumiem Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos 15.06.2015. Aktīvs
12.06.2015. ĀND 2015/99 Remontdarbu veikšana dzīvoklī Kadaga 8-33, Kadagā, Ādažu novadā Pabeigts
12.06.2015. ĀND 2015/98 Alderu pludmales labiekārtošana Pabeigts
12.06.2015. ĀND 2015/100 Lietus kanalizācijas tīklu rekonstrukcija 30.06.2015. Pabeigts
12.06.2015. ĀND 2015/102 Veļas mazgāšanas pakalpojumi 30.06.2015. Pabeigts
12.06.2015. ĀND 2015/101 VIDEONOVĒROŠANAS SISTĒMAS UZSTĀDĪŠANA 30.06.2015. Pabeigts
09.06.2015. ĀND 2015/94 Grants ceļu virskārtas remontdarbi un apstrāde ar putekļu absorbentu 30.06.2015. Pārtraukts
09.06.2015. ĀND 2015/97 Ventilācijas sistēmu apkalpšana 26.06.2015. Pabeigts
08.06.2015. ĀND 2015/96 Atkārtots iepirkums-Kadagas pirmsskolas izglītības iestādes remontdarbi 2015.gadā 19.06.2015. Pabeigts
05.06.2015. ĀND 2015/95 Ādažu centra un laveru polderu ūdensnoteku atjaunošanas/pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības nodrošināšana 19.06.2015. Pabeigts
05.06.2015. ĀND 2015/93 Augstas detalizācijas 3D vizualizācija pasūtītāja plānotajam projektam Gaujas ielas A, Ādažos, Ādažu novadā rekonstrukcijas projekts (no Rīgas ielas, šķērsojot Pirmo ielu, Attekas ielu līdz Kadagas tiltam pār Gauju) Pabeigts
02.06.2015. ĀND 2015/92 Datorkomponenšu piegāde 16.06.2015. Pabeigts
02.06.2015. ĀND 2015/75 Uzņēmējdarbības vides potenciālā izpēte Ādažu novadā un domes mārketinga plāna projekta izstrāde investoru un uzņēmēju piesaistei un apkalpošanai Pabeigts
29.05.2015. ĀND 2015/90 Sociālās aprūpes pakalpojumi Pabeigts
26.05.2015. ĀND 2015/89 Transporta pakalpojumi XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku dalībnieku pārvadāšanai 09.06.2015. Pabeigts
26.05.2015. ĀND 2015/87 Ādažu novada teritorijas plānojuma izstrāde 12.06.2015. Pabeigts
22.05.2015. ĀND 2015/85 Ielu apgaismojuma novietojumu saskaņošana Ādažu novada teritorijā Pabeigts
06.04.2016. ĀND 2016/66 Ielu apgaismojuma novietojumu saskaņošana Ādažu novada teritorijā Pabeigts
22.05.2015. ĀND 2015/84 Telpu remontdarbi Ādažu pašvaldības policijas ēkā Depo iela 2, Ādažos Pabeigts
22.05.2015. ĀND 2015/83 Informācijas stendu/pilonu izgatavošana un eksponēšana Ādažu novadā Pabeigts
19.05.2015. ĀND 2015/80 Topogrāfisko plānu izstrāde Pabeigts
19.05.2015. ĀND 2015/81 Ādažu vidusskolas deju kolektīva Rūta brauciena organizēšana uz folkloras festivālu Itālijā Pabeigts
15.04.2016. ĀND 2016/76 Video tehnikas piegāde un tehniskās apkalpošanas nodrošināšana Gaujas svētkos Pabeigts
08.05.2015. ĀND 2015/76 Video tehnikas piegāde un tehniskās apkalpošanas nodrošināšana Gaujas svētkos Pabeigts
08.05.2015. ĀND 2015/79 Caurtekas pārbūves būvprojekta izstrāde 22.05.2015. Pabeigts
08.05.2015. ĀND 2015/77 Formas tērpu piegāde 22.05.2015. Pabeigts
08.05.2015. ĀND 2015/78 Sporta invetāra piegāde 22.05.2015. Pabeigts
05.05.2015. ĀND 2015/74 Kadagas pirmsskolas izglītības iestādes remontdarbi 2015.gadā 19.05.2015. Pārtraukts
28.04.2015. ĀND 2015/73 Melnzemes iegāde Pabeigts
28.04.2015. ĀND 2015/71 Mācību materiālu piegāde Ādažu vidusskolai Pabeigts
15.04.2016. ĀND 2016/75 Mākslinieciskās programmas nodrošināšana Gaujas svētkos Pabeigts
28.04.2015. ĀND 2015/72 Mākslinieciskās programmas nodrošināšana Gaujas svētkos Pabeigts
24.04.2015. ĀND 2015/69 Ādažu pirmsskolas izglītības iestādes remontdarbu veikšana 2015.gadā 08.05.2015. Pabeigts
24.04.2015. ĀND 2015/70 Informācijas stendu (pilonu) piegāde 05.05.2015. Pārtraukts
24.04.2015. ĀND 2015/67 Ādažu centra poldera aizsargdambja un grāvju kopšana 08.05.2015. Pabeigts
24.04.2015. ĀND 2015/65 Ādažu vidusskolas remontdarbu veikšana 2015.gadā 08.05.2015. Pabeigts
24.04.2015. ĀND 2015/68 Atkritumu savākšanas laukuma projektēšana 08.05.2015. Pabeigts
24.04.2015. ĀND 2015/64 Garciema ceļa grāvju būvprojekta sagatavošana un autoruzraudzība Pabeigts
24.04.2015. ĀND 2015/66 Projektēšanas priekšizpēte posmā no Rīgas gatves līdz Gaujas ielai 20 Pabeigts
21.04.2015. ĀND 2015/51 Papildus sūkņa piegāde un montāža sūkņu stacijā 05.05.2015. Pabeigts
21.04.2015. ĀND 2015/63 Atkārtots iepirkums-formas tērpu piegāde Ādažu pašvaldības policijai 05.05.2015. Pārtraukts
17.04.2015. ĀND 2015/59 Tehniskā projekta "Šķiroto atkritumu savākšanas laukuma izbūve" izstrāde Pabeigts
17.04.2015. ĀND 2015/59 Tehniskā projekta “Šķiroto atkritumu savākšanas laukuma izbūve” izstrāde Pabeigts
17.04.2015. ĀND 2015/60 Ādažu vidusskolas ugunsdrošības aizsardzības sistēmas modernizācija un remonts Pabeigts
17.04.2015. ĀND 2015/62 Mēbeļu piegādde 28.04.2015. Pabeigts
09.02.2016. ĀND 2016/19 Zaru un koku zāģēšana un kopšana 23.02.2016. Pabeigts
14.04.2015. ĀND 2015/52 Zaru un koku zāģēšana un kopšana 28.04.2015. Pabeigts
14.04.2015. ĀND 2015/57 Arhitektu plenēra materiālu apkopošana un prezentēšana Pabeigts
10.05.2016. ĀND 2016/97 Svētku karoglentu piegāde Pabeigts
13.04.2015. ĀND 2015/58 Svētku karoglentu piegāde Pabeigts
21.03.2016. ĀND 2016/49 Ceļu uzturēšanas materiālu piegāde 08.04.2016. Pabeigts
10.04.2015. ĀND 2015/56 Ceļu uzturēšanas materiālu piegāde 21.04.2015. Pabeigts
10.04.2015. ĀND 2015/55 Plauktu piegāde Pabeigts
10.04.2015. ĀND 2015/53 Didaktisko spēļu un citu attīstošo materiālu piegāde Pabeigts
10.04.2015. ĀND 2015/54 Uguņošanas priekšnesumu realizācija Gaujas svētkos, Ādažos Pabeigts
10.04.2015. ĀND 2015/46 Ādažu novada Ataru ceļa un Jaunkūlu ielas rekonstrukcijas principiālo risinājumu izstrāde Pabeigts
07.04.2015. ĀND 2015/48 Tehniski ekonomiskā pamatojuma izstrāde Ataru ceļa Eimuru ciemā, Muižas un Jaunkūlu ielu Ādažu ciemā industriālajiem rajoniem Pabeigts
07.04.2015. ĀND 2015/47 Ādažu novada Ataru ceļa, Muižas ielas un Jaunkūlu ielas industriālo ūdensapgādes, kanalizācijas un elektroapgādes principiālo risinājumu izstrāde Pabeigts
07.04.2015. ĀND 2015/49 Ādažu novada mežu robežu kadastrālā uzmērīšana 21.04.2015. Pabeigts
01.04.2015. ĀND 2015/43 Balss trauksmes izziņošanas sistēmas aparatūras piegāde Pabeigts
01.04.2015. ĀND 2015/44 Gaisa kondicionēšanas sistēmas izbūve Pabeigts
01.04.2015. ĀND 2015/42 Novadgrāvju tehniskā apsekošana Pabeigts
31.03.2015. ĀND 2015/45 Apskaņošanas, gaismu sistēmu un pilna skatuves aprīkojuma piegāde 14.04.2015. Pabeigts
30.03.2015. ĀND 2015/40 Gaismas sistēmas piegāde Ādažu Kultūras centram Pabeigts
23.03.2015. ĀND 2015/41 Tehniskā projekta “Šķiroto atkritumu savākšanas laukuma izbūve” izstrāde Pabeigts
23.03.2015. ĀND 2015/41 Tehniskā projekta "Šķiroto atkritumu savākšanas laukuma izbūve" izstrāde Pabeigts
23.03.2015. ĀND 2015/39 Digitālo klavieru un orķerstra zvaniņu piegāde Pabeigts
20.03.2015. ĀND 2015/38 Dārznieka pakalpojumi 31.03.2015. Pabeigts
16.03.2015. ĀND 2015/35 Formas tērpu piegāde Ādažu pašvaldības policijai 27.03.2015. Pārtraukts
13.03.2015. ĀND 2015/36 Atkārtots iepirkums – Automašīnas piegāde Ādažu pašvaldības policijai 24.03.2015. Pabeigts
13.03.2015. ĀND 2015/34 Klavieru skaņošana un tehniskā apkalpošanas pakalpojumu nodrošināšana Pabeigts
10.03.2015. ĀND 2015/31 Par remontdarbu veikšanu dzīvoklī Kadaga 9-7 24.03.2015. Pabeigts
26.02.2016. ĀND 2016/29 Ceļu un ielu segumu uzturēšana 01.04.2016. Pabeigts
10.03.2015. ĀND 2015/32 Ceļu un ielu segumu uzturēšana 24.03.2015. Pabeigts