a a a
Publisko iepirkumu meklēšana
Publikācijas datums
Izsludināšanas datums Iepirkuma ID Iepirkuma nosaukums Iesniegšanas termiņš Stadija
19.04.2016. ĀND 2016/78 Ēdināšanas pakalpojuma nodrošināšana Ādažu vidusskolā 27.05.2016. Pārtraukts
14.04.2011. ĀND2011/28 Ceļu materiālu piegāde Ādažu novada domes vajadzībām 2011.-2012.gadā 26.04.2011. Pabeigts
14.04.2011. ĀND2011/27 Kravas tehnikas, traktortehnikas un speciālās tehnikas ar šoferi noma Ādažu novada domes vajadzībām 2011.-2012.gadā 26.04.2011. Pabeigts
14.04.2011. ĀND2011/26 Ceļu uzturēšanas darbi Ādažu novadā 2011.-2012.gadā 26.04.2011. Pabeigts
14.04.2011. ĀND2011/25 Teritorijas kopšanas darbi Ādažu novadā 2011.-2012.gadā 26.04.2011. Pabeigts
11.04.2011. ĀND2011/24 06.05.2011. Pabeigts
04.04.2011. ĀND2011/23 Kārtējo remontu, uzturēšanas, apsaimniekošanas preču un mazvērtīgā inventāra piegāde 11.04.2011. Pabeigts
29.03.2011. ĀND2011/18ERAF Satiksmes drošības uzlabojumi Kadagas ciematā 05.05.2011. Pabeigts
24.03.2011. ĀND2011/19 Mēbeļu piegāde 06.04.2011. Pabeigts
24.03.2011. ĀND2011/21 Krāsu un laku piegāde Ādažu vidusskolai 31.03.2011. Pabeigts
14.03.2011. ĀND2011/17 Saimniecības un higiēnas preces 18.03.2011. Pabeigts
09.03.2011. ĀND2011/16 Pārtikas preču piegāde Ādažu novada domei un tās iestādēm 21.03.2011. Pabeigts
04.03.2014. ĀND 2014/23 Pārtikas preču piegāde Ādažu novada domei un tās iestādēm 18.03.2014. Pabeigts
28.02.2011. ĀND2011/15 ELFLA Mūzikas instrumentu piegāde Ādažu mākslas un mūzikas skolai 11.03.2011. Pabeigts
23.02.2011. ĀND2011/14 Malkas sagatavošana Ādažu novada domes Sociālā dienesta vajadzībām 07.03.2011. Pabeigts
18.02.2011. ĀND2011/13 Ādažu novada domei piederošo āra apgaismojuma elektroiekārtu uzturēšana 01.03.2011. Pabeigts
18.02.2011. ĀND2011/12 Ādažu pirmsskolas izglītības iestādes gāzes katlu māju un gāzes saimniecības apkalpošana 01.03.2011. Pabeigts
16.02.2011. ĀND2011/11 Ādažu novada Centra poldera aizsargdambja virsas paaugstināšana 28.02.2011. Pabeigts
14.02.2011. ĀND2011/9 Iekšējo elektrotīklu un apgaismes ķermeņu darbības nodrošināšana Ādažu novadā 25.02.2011. Pabeigts
09.02.2011. ĀND2011/6 Degvielas piegāde PSIA „Ādažu Glābšanas dienests” vajadzībām 10.03.2011. Pabeigts
09.02.2011. ĀND2011/8 Ādažu novada ielu, ceļu, trotuāru un laukumu sniega tīrīšana un kaisīšana 21.02.2011. Pabeigts
03.02.2011. ĀND2011/7 Asfaltbetona seguma uzturēšanas darbi Ādažu novadā 15.02.2011. Pabeigts
27.01.2011. ĀND2011/5 Saimniecības preču piegāde Ādažu novada domes iestāžu vajadzībām 07.02.2011. Pabeigts
15.02.2011. ĀND2011/10 Saimniecības preču piegāde Ādažu novada domes iestāžu vajadzībām 28.02.2011. Pabeigts
20.01.2011. ĀND2011/4 Kurināmās degvielas piegāde Ādažu novada domes vajadzībām 31.01.2011. Pabeigts
14.01.2011. ĀND2011/2 Ādažu vidusskolas, Ādažu pirmsskolas izglītības iestādes, Ādažu novada Kadagas pirmsskolas izglītības iestādes gāzes katlu māju un gāzes saimniecības apkalpošana 25.01.2011. Pabeigts
10.01.2011. ĀND2011/1 Telpu kompleksā uzkopšana Ādažu vidusskolā 17.02.2011. Pabeigts
06.12.2010. ĀND2010/40ERAF Ādažu slimnīcas veselības aprūpes centra ēkas ārējā un iekšējā renovācija, rekonstrukcija un energoefektivitātes uzlabošana 17.12.2010. Pārtraukts
01.12.2010. ĀND2010/39 Pārtikas paciņu piegāde Ziemassvētku labdarības pasākumam 13.12.2010. Pabeigts
29.11.2010. ĀND2010/37ERAF Ādažu slimnīcas veselības aprūpes centra ēkas ārējā un iekšējā renovācija, rekonstrukcija un energoefektivitātes uzlabošana 15.12.2010. Pabeigts
17.01.2011. ĀND2011/3ERAF Ādažu slimnīcas veselības aprūpes centra ēkas ārējā un iekšējā renovācija, rekonstrukcija un energoefektivitātes uzlabošana 27.01.2011. Pabeigts
26.11.2010. ĀND2010/38 Ceļu ekspluatācijas speciālās tehnikas ar šoferi noma Ādažu novada domes vajadzībām (sniega tīrīšana no brauktuvēm un trotuāriem, un laukumiem, brauktuvju kaisīšana slīdamības mazināšanai) 07.12.2010. Pabeigts
17.11.2010. ĀŪ2010/01KF Pirmsprojekta dokumentācijas sagatavošana un darba apjomu noteikšana Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Ādažos” ietvaros II posmam. 03.12.2010. Pabeigts
03.11.2010. ĀND2010/36 Bukletu izgatavošana un piegāde PSIA Ādažu glābšanas dienesta vajadzībām 15.11.2010. Pabeigts
21.10.2010. ĀND 2010/34 Ādažu novada domes kopētāju, printeru un faksa aparātu apkope, remonts un izejmateriālu piegāde 01.11.2010. Pabeigts
21.10.2010. ĀND 2010/35 Saimniecības preču piegāde Ādažu novada domes vajadzībām 01.11.2010. Pabeigts
27.09.2010. ĀND2010/33ERAF Tieši ārstniecības procesam nepieciešamo ierīču un aprīkojumu iegāde Ādažu slimnīcas veselības aprūpes centram 04.11.2010. Pabeigts
02.09.2010. ĀND2010/27ERAF Ādažu slimnīcas veselības aprūpes centra renovācijas tehniskā projekta izstrāde 09.09.2010. Pabeigts
30.08.2010. ĀND2010/31 Stratēģiskās ietekmes uz vidi novērtējums (SIVN) Ādažu novada teritorijas plānojumam 09.09.2010. Pabeigts
16.09.2010. ĀND2010/32 Stratēģiskās ietekmes uz vidi novērtējums (SIVN) Ādažu novada teritorijas plānojumam 30.09.2010. Pabeigts
30.08.2010. ĀND2010/30ELFLA Interaktīvā aprīkojuma piegāde un uzstādīšana Ādažu mākslas un mūzikas skolas valodas klasē 09.09.2010. Pabeigts
09.12.2010. ĀND 2010/41 ELFLA Interaktīvā aprīkojuma piegāde un uzstādīšana Ādažu mākslas un mūzikas skolas valodas klasē 20.12.2010. Pabeigts
13.06.2013. ĀND 2013/54 Mūzikas instrumentu piegāde Ādažu mākslas un mūzikas skolai 21.06.2013. Pabeigts
30.08.2010. ĀND2010/29ELFLA Mūzikas instrumentu piegāde Ādažu mākslas un mūzikas skolai 09.09.2010. Pabeigts
18.08.2010. ĀND2010/23 Elektroinstalācijas materiālu iegāde PSIA 16.09.2010. Pabeigts
12.08.2010. ĀND2010/25 Auto gāzes iegāde PSIA 26.08.2010. Pabeigts
27.08.2010. ĀND2010/28 PSIA „Ādažu glābšanas dienesta” automašīnu KASKO apdrošināšana 09.09.2010. Pabeigts
12.08.2010. ĀND2010/26 PSIA „Ādažu glābšanas dienesta” automašīnu KASKO apdrošināšana 26.08.2010. Aktīvs
06.07.2010. ĀND2010/21 Veidlapu izgatavošana un piegāde Ādažu novada domes vajadzībām (labojumi) 09.07.2010. Pabeigts
29.06.2010. ĀND2010/20 Ādažu novada domes un tās iestāžu datortehnikas un datortīkla administrēšana (pārtraukts grozījumu dēļ) 09.07.2010. Aktīvs
21.06.2010. ĀND2010/19 Mēbeļu izgatavošana, piegāde un uzstādīšana Ādažu vidusskolā 05.07.2010. Pabeigts
21.06.2010. ĀND2010/18 Nelikumīgi uzcelto būvju (žogu) daļu nojaukšana Ādažu novadā 30.06.2010. Pabeigts
14.06.2010. ĀND2010/16 Par ēdināšanas pakalpojuma nodrošināšanas līguma slēgšanu Ādažu novada Kadagas pirmsskolas izglītības iestādē 06.07.2010. Pabeigts
25.03.2011. ĀND2011/20 Kancelejas un biroja preču piegāde Ādažu novada domes vajadzībām 01.04.2011. Pabeigts
11.06.2010. ĀND2010/15 Kancelejas un biroja preču piegāde Ādažu novada domes vajadzībām 28.06.2010. Pabeigts
17.06.2010. ĀND2010/17 Poligrāfisko pakalpojumu sniegšana Ādažu novada domes vajadzībām. Avīzes “Ādažu Vēstis” izgatavošana 28.06.2010. Pabeigts
09.06.2010. ĀND2010/14 Poligrāfisko pakalpojumu sniegšana Ādažu novada domes vajadzībām. Avīzes “Ādažu Vēstis” izgatavošana 28.06.2010. Aktīvs
07.06.2010. ĀND2010/13 Telpu iznomāšana ēdināšanas pakalpojuma nodrošināšanai Ādažu vidusskolā (Ir veikti grozījumi Nolikumā) 28.06.2010. Pārtraukts
16.08.2010. ĀND2010/24 PSIA „Ādažu glābšanas dienesta” lietošanā esošo automašīnu remontēšanas un tehniskās apkopes pakalpojumu sniegšana 07.10.2010. Pabeigts
07.06.2010. ĀND2010/12 PSIA „Ādažu glābšanas dienesta” lietošanā esošo automašīnu remontēšanas un tehniskās apkopes pakalpojumu sniegšana 08.07.2010. Pabeigts
25.05.2010. ĀND 2010/10 ERAF Speciālo galdu, krēslu un korpusa mēbeļu iegāde Ādažu vidusskolas fizikas, ķīmijas, bioloģijas un matemātikas kabinetos 09.06.2010. Pabeigts
20.05.2010. ĀND2010/9 Par Ādažu novada domes funkciju audita veikšanu 04.06.2010. Pabeigts
20.05.2010. ĀND2010/8 Par topogrāfiskās informācijas aprites kārtības nodrošināšanu un uzturēšanu Ādažu novadā 04.06.2010. Pabeigts
29.04.2010. ĀND2010/7 Vertikālo žalūziju izgatavošana un uzstādīšana Ādažu vidusskolā 13.05.2010. Pabeigts
29.04.2010. ĀND2010/6 Ādažu vidusskolas piecu mācību priekšmetu kabinetu aprīkošana ar stacionāriem projektoriem 13.05.2010. Pabeigts
29.04.2010. ĀND2010/5 Apskaņošanas aparatūras un stacionāra gaismas aprīkojuma piegāde un uzstādīšana Ādažu vidusskolā 13.05.2010. Pabeigts
10.12.2009. ĀND2009/21 PSIA „Ādažu glābšanas dienests” zvērināta revidenta 2009. gada 11 mēnešu finanšu darbības dokumentālā pārbaude 17.12.2009. Pabeigts
16.11.2009. ĀND2009/20 Pārtikas paciņu piegāde Ādažu novada domei Ziemassvētku labdarības pasākumam 03.12.2009. Pabeigts
28.10.2009. ĀND2009/06CA Ceļu ekspluatācijas speciālās tehnikas ar šoferi noma Ādažu novada domes vajadzībām (sniega tīrīšana un aizvākšana, brauktuvju un trotuāru kaisīšana slīdamības mazināšanai un brauktuvju un trotuāru tīrīšana) 05.11.2009. Pabeigts
28.10.2009. ĀND2009/05CA Kravas tehnikas un traktortehnikas ar šoferi noma Ādažu novada domes vajadzībām (dažādu ceļa darbu veikšanai) 05.11.2009. Pabeigts
14.10.2009. ĀND2009/04CA Ceļu seguma materiālu piegāde Ādažu novadam 05.11.2009. Pabeigts
14.10.2009. ĀND2009/03CA Ceļu uzturēšanas un ekspluatācijas darbi Ādažu novadā 05.11.2009. Pabeigts
02.10.2009. ĀNS09/04 Komunālo norēķinu sistēmas ieviešana 08.10.2009. Pabeigts
29.09.2009. ĀNS09/03 Daudzdzīvokļu mājas Kadaga 7 koplietošanas notekūdeņu kanalizācijas sistēmas kapitālie remonta darbi ēkas pagraba telpās 05.10.2009. Pabeigts
23.09.2009. ĀND2009/02AK Finanšu un ekonomiskā pamatojuma izstrāde VPP projektam Ādažu novada domes administratīvās ēkas būvniecība un apsaimniekošana 09.10.2009. Pabeigts
18.09.2009. ĀNS09/02 Koplietošanas ūdens apgādes sistēmas nomaiņa daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā Kadaga 9 24.09.2009. Pabeigts
18.09.2009. ĀNS09/01 Santehnikas darbi daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā Kadaga 8 24.09.2009. Pabeigts
12.08.2009. ĀŪ09/02 Ādažu vidusskolas maģistrālā ūdensvada pieslēguma remonts ar aizbīdņa un bojātā caurules posma nomaiņu 17.08.2009. Pabeigts
31.07.2009. ĀND09/19 Datortehnikas piegāde Ādažu novada Kadagas pirmsskolas izglītības iestādei 06.08.2009. Pabeigts
01.07.2009. ĀND09/18 Automašīnas Volvo S80 (reģ. Nr. GD 6041) iegāde finanšu līzingā Ādažu novada domes vajadzībām 09.07.2009. Pabeigts
08.06.2009. ĀND09/17 Parka solu piegāde un uzstādīšana komunistiskā terora upuru piemiņas vietas Baltezera kapos labiekārtošanai programmas „Eiropa pilsoņiem” 4. darbības „Aktīvi Eiropas piemiņas pasākumi” projekta „Ciešanu vārti” / „The Gate of Sorrow” (Nr. REM-2008-006) iet 12.06.2009. Pabeigts
08.07.2010. ĀND2010/22 Ādažu novada domes un tās iestāžu datortehnikas un datortīkla administrēšana 19.07.2010. Pabeigts
02.06.2009. ĀND09/16 Ādažu novada domes un tās iestāžu datortehnikas un datortīkla administrēšana 11.06.2009. Pabeigts
19.05.2009. ĀŪ09/01 Gaisa pūtēja piegāde Ādažu attīrīšanas ietaisēm 28.05.2009. Pabeigts
08.05.2009. ĀND09/15 Speciālo galdu un korpusa mēbeļu piegāde un uzstādīšana fizikas un ķīmijas kabinetiem Ādažu vidusskolā 14.05.2009. Pabeigts
08.05.2009. ĀND09/14 Kravas tehnikas un traktortehnikas ar šoferi nomu Ādažu novada domes vajadzībām (dažādu ceļa darbu veikšanai) 14.05.2009. Pabeigts
07.05.2009. ĀND09/13 Zaļo platību kopšanas pakalpojumi Ādažu novadā 14.05.2009. Pabeigts
05.05.2009. ĀŪ2009/02SP Projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Ādažos” ūdenssaimniecības objektu būvniecības būvuzraudzība 02.07.2009. Pabeigts
29.01.2010. ĀŪ2009/03SP Projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Ādažos” ūdenssaimniecības objektu būvniecības būvuzraudzība 04.03.2010. Pabeigts
02.12.2010. ĀŪ2010/02KF Projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Ādažos” mobilās tīklu apkalpes mašīnas piegāde 06.01.2011. Pabeigts
05.05.2009. ĀŪ2009/01SP Projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Ādažos” mobilās tīklu apkalpes mašīnas piegāde 25.06.2009. Pārtraukts
24.04.2009. ĀND09/12 Skolēnu krēslu, galdu un korpusa mēbeļu piegāde un uzstādīšana Ādažu vidusskolā 30.04.2009. Pabeigts
24.04.2009. ĀND09/11 Lamināta ieklāšanas darbi Ādažu vidusskolā 30.04.2009. Pabeigts
24.04.2009. ĀND09/10 Kasešu rullo žalūziju izgatavošana un uzstādīšana Ādažu vidusskolā 30.04.2009. Pabeigts
20.04.2010. ĀND 2010/4 Ādažu novada domes ēku apdrošināšana 06.05.2010. Pabeigts
03.03.2009. ĀND09/09 Ādažu novada domes ēku apdrošināšana 09.03.2009. Pabeigts
02.03.2009. ĀND09/08 Baltezera ciema autoceļa posma „Via Baltija” piegulošo teritoriju kopšanas darbu veikšana. 09.03.2009. Pabeigts
26.02.2009. ĀND09/07 Ādažu novada domes ēku apdrošināšana 04.03.2009. Aktīvs
20.02.2009. ĀND09/05 Automašīnas Nissan X-Trail (reģ. Nr. ST6214) operatīvā līzinga pakalpojuma pagarināšana Ādažu novada domes vajadzībām 26.02.2009. Pabeigts
19.02.2009. ĀND09/06 Telpu noma pašvaldības iestāžu darbības nodrošināšanai 26.02.2009. Pabeigts