a a a
Publisko iepirkumu meklēšana
Publikācijas datums

Informācija piegādātājiem, kuri vēlas iesniegt piedāvājumus Ādažu novada domes rīkotajos iepirkumos:
Visa informācija par iepirkumiem pieejama Elektronisko iepirkumu sistēmā.

Izsludināšanas datums Iepirkuma ID Iepirkuma nosaukums Iesniegšanas termiņš Stadija
04.04.2013. ĀND 2013/30 Būvniecības tāmju un darba uzdevuma sagatavošana dalīto sadzīves atkritumu punktu ierīkošanai 15.04.2013. Pārtraukts
03.04.2013. ĀND 2013/26 Sadzīves atkritumu apsaimniekošana Ādažu novadā 28.05.2013. Pabeigts
02.04.2013. ĀND2013/31 Ādažu ciema teritorijas publiskās ārtelpas izveides metu konkurss 02.05.2013. Aktīvs
28.03.2013. ĀND 2013/24 EZF Ādažu pirmsskolas izglītības iestādes multifunkcionālās zāles izbūves tehniskā projekta izstrāde un autoruzraudzība 15.04.2013. Pabeigts
27.03.2013. ĀND 2013/28 Mēbeļu piegāde Ādažu vidusskolai 10.04.2013. Pabeigts
13.05.2016. ĀND 2016/105 Mēbeļu piegāde Ādažu vidusskolai 27.05.2016. Pabeigts
27.03.2013. ĀND 2013/29 Žalūziju piegāde un uzstādīšana Ādažu novada domes ēkai 10.04.2013. Pabeigts
26.03.2013. ĀND 2013/27 Mēbeļu piegāde Ādažu Būvvaldei 10.04.2013. Pabeigts
22.03.2013. PSIA Ādažu slimnīca 2013/1 Ultraskaņas un modernās bipolārās tehnoloģijas ģeneratora piegāde 09.04.2013. Pabeigts
20.03.2013. ĀND 2013/23 Remontdarbu veikšana Ādažu vidusskolā 2013.gadā 08.04.2013. Pabeigts
14.03.2013. ĀND 2013/22 Atkārtots iepirkums-Gaujas, Dadzīšu un Krastupes ielu inženiertopogrāfiskā uzmērīšana un rekonstrukcijas tehniskā projekta izstrāde 27.03.2013. Pabeigts
13.03.2013. ĀND 2013/18 Gaujas, Dadzīšu un Krastupes ielu inženiertopogrāfiskā uzmērīšana un rekonstrukcijas tehniskā projekta izstrāde 25.03.2013. Pārtraukts
12.03.2013. ĀND 2013/21 Asfaltbetona seguma uzturēšanas darbi Ādažu novadā 2013.-2014.gadā 26.03.2013. Pabeigts
12.03.2013. ĀND 2013/20 Gaismu sistēmas piegāde 26.03.2013. Pabeigts
11.03.2013. ĀND 2013/19 Kancelejas preču piegāde 2013.gadā 25.03.2013. Pabeigts
08.03.2013. ĀND 2013/17 Foto grāmatas izgatavošana un piegāde 22.03.2013. Pabeigts
06.03.2013. ĀND 2013/16 Pārtikas preču piegāde 15.03.2013. Pabeigts
27.02.2013. ĀND 2013/15 Ādažu novada teritorijas kopšanas nodrošināšana 2013.gada martā un aprīlī 27.02.2013. Pabeigts
27.02.2013. ĀND 2013/14 Tautas tērpu izgatavošana Ādažu novada domes iestādēm 25.02.2013. Pabeigts
21.02.2013. ĀND 2013/08 Dārznieka pakalpojumi 2013.gadā 04.03.2013. Pabeigts
21.02.2013. ĀND 2013/13 Klavieru skaņošanas un tehniskās apkalpošanas pakalpojumu nodrošināšana 20.02.2013. Pabeigts
11.03.2016. ĀND 2016/41 Klavieru skaņošanas un tehniskās apkalpošanas pakalpojumu nodrošināšana 20.02.2013. Pabeigts
18.02.2013. ĀND 2013/12 Žalūziju piegāde un uzstādīšana Ādažu novada domes iestādēm 04.03.2013. Pabeigts
14.02.2013. ĀND 2013/09 Nepieciešamās informācijas sagatavošana Ādažu novada ilgtspējas attīstības stratēģijas izstrādei 25.02.2013. Pabeigts
14.02.2013. ĀND 2013/10 Būvlaukuma sagatavošanas darbi 28.02.2013. Pabeigts
13.02.2013. ĀND 2013/07 Iekšējo un ārējo elektrotīklu un apgaismes ķermeņu darbības nodrošināšana Ādažu novadā 2013.-2014.gadā 27.02.2013. Pabeigts
13.02.2013. ĀND 2013/06 Saimniecības un higiēnas preču piegāde Ādažu novada domei un tās iestādēm 2013.gadā 27.02.2013. Pabeigts
04.02.2013. ĀND 2013/05 „Projekta „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Ādažu vidusskolas ēkā” tehniskās dokumentācijas (vispārējs ēkas tehniskās apsekošanas atzinums, energoaudits, tehnoloģisko iekārtu specifikācijas, būvniecības tāmes) sagatavošana” 13.02.2013. Pabeigts
01.02.2013. ĀŪ2013/01KF Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu tehniskā projekta izstrāde un būvdarbi projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Ādažos II kārta” ietvaros 26.03.2013. Aktīvs
31.01.2013. ĀND 2013/03 Ādažu novada teritorijas apsaimniekošana 03.04.2013. Pabeigts
30.01.2013. ĀND 2013/04 Ādažu novada vietējā ģeodēziskā tīkla punktu apsekošana 15.02.2013. Pabeigts
23.01.2013. ĀND 2013/02 Būvuzraudzības pakalpojumu sniegšana ERAF projekta „Plūdu risku samazināšana grūti prognozējamu vižņu-ledus parādību gadījumos” realizācijas ietvaros Ādažu novadā 15.02.2013. Pabeigts
22.04.2015. ĀND 2015/61 Elektroenerģijas piegāde 16.06.2015. Pabeigts
02.01.2013. ĀND2013/01 Elektroenerģijas piegāde 08.02.2013. Pārtraukts
28.12.2012. GŪ2012/02KF Inženiertehniskās būvuzraudzības pakalpojumi ES līdzfinansētā projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Baltezerā” ietvaros 04.02.2013. Pabeigts
18.12.2012. ĀND 2012/107 Digitālās skaņu pults piegāde Ādažu Kultūras centram 02.01.2013. Pabeigts
17.12.2012. ĀND 2012/106 Kancelejas un biroja preču piegāde Ādažu novada domei un tās iestādēm 02.01.2013. Pabeigts
17.12.2012. ĀND 2012/105 Ādažu novada domes iestāžu gāzes katlu māju un gāzes saimniecības apkalpošana 2013.gadā 02.01.2013. Pārtraukts
17.12.2013. ĀND 2013/118 Ādažu novada domes ēku apsaimniekošanas pakalpojumi 06.01.2014. Pabeigts
13.12.2012. ĀND 2012/104 Ādažu novada domes ēku apsaimniekošanas pakalpojumi 27.12.2012. Pabeigts
11.12.2012. ĀND 2012_103 Ziedu un ziedu kompozīciju piegāde 2013.gadā 19.12.2012. Pabeigts
05.12.2012. ĀND 2012/102 Vides reklāmas un informācijas stendu/pilonu izgatavošana un eksponēšaba Ādažu novadā 17.12.2012. Pabeigts
04.12.2012. ĀND 2012/101 Digitālās skaņu pults piegāde 14.12.2012. Pārtraukts
29.11.2012. ĀND 2012/97 Kurināmās degvielas piegāde 2013.-2014.gadā 12.12.2012. Pabeigts
20.11.2012. ĀND2012/100 Galda un sienas kalendāru izgatavošana un piegāde 26.11.2012. Pabeigts
15.11.2012. ĀND 2012/99 ELFLA Datortehnikas piegāde Ādažu Mākslas un mūzikas skolai 23.11.2012. Pabeigts
22.05.2015. ĀND 2015/86 Mēbeļu piegāde Ādažu Mākslas un mūzikas skolai 09.06.2015. Pabeigts
13.11.2012. ĀND 2012/98 Mēbeļu piegāde Ādažu Mākslas un mūzikas skolai 26.11.2012. Pabeigts
31.10.2014. ĀND 2014/144 Pārtikas paciņu piegāde Ādažu novada domes Sociālajam dienestam 11.11.2014. Pabeigts
12.11.2012. ĀND 2012/96 Pārtikas paciņu piegāde Ādažu novada domes Sociālajam dienestam 20.11.2012. Pabeigts
23.10.2012. ĀND 2012/95 ELFLA Flīģeļa piegāde Ādažu Kultūras centram 05.11.2012. Pabeigts
23.10.2012. ĀND 2012/94 Finanšu pārskata revīzijas pakalpojumi 05.11.2012. Pabeigts
18.10.2012. ĀND2012/91ELFLA Aprīkojuma piegāde Eiropas multivides centra izveidei Ādažu vidusskolā 30.10.2012. Pabeigts
18.10.2012. ĀND2012/87ELFLA Ādažu Sporta centra āra basketbola laukuma labiekārtošana 30.10.2012. Pabeigts
18.10.2012. ĀND2012/92 ELFLA Apskaņošanas aprīkojuma piegāde Ādažu Mākslas un mūzikas skolas fonotēkas labiekārtošanai 30.10.2012. Pabeigts
18.10.2012. ĀND2012/86 Gājēju pāreju apgaisnojuma izbūve Ādažos 30.10.2012. Pabeigts
18.10.2012. ĀND 2012/88 EZF Ādažu Sociālā dienesta atbalsta centra telpu labiekārtošana vides pieejamības nodrošināšanai personām ar funkcionāliem traucējumiem 26.10.2012. Pabeigts
18.10.2012. ĀND 2012/93 ELFLA Mēbeļu piegāde Ādažu Mākslas un mūzikas skolas fonotēkas labiekārtošanai 26.10.2012. Pabeigts
10.10.2012. ĀND 2012/85 Grāmatvedības gada pārskata revīzijas pakalpojumi 22.10.2012. Pārtraukts
01.10.2012. ĀND 2012/82 Kadagas siltumtrases tīkla un siltummezglu inventarizācijas dokumentu izstrāde un vērtējuma sagatavošana 21.09.2012. Pabeigts
28.09.2012. ĀND2012/89 ERAF Esošā Ādažu aizsargdambja un caurtekas – regulatora rekonstrukcijas projektēšana un būvdarbi ERAF projekta 16.11.2012. Pabeigts
28.09.2012. GŪ2012/01KF „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Baltezerā. 1.aktivitāte: „Kanalizācijas tīklu izbūve Bukultos, Priedkalnē un savienojums ar Rīgu”” 05.11.2012. Pabeigts
27.09.2012. ĀND2012/83 Sniega tīrīšanas pakalpojumi 2012.-2013.gadā 30.10.2012. Pabeigts
25.09.2012. ĀND 2012/79 Margu piegāde un uzstādīšana 19.09.2012. Pabeigts
25.09.2012. ĀND 2012/80 Ādažu Kultūras centra skatītāju zāles balkona renovācijas būvuzraudzība 19.09.2012. Pabeigts
24.09.2012. ĀND 2012/81 Ādažu publiskā atpūtas parka labiekārtošanas 1. un 2.kārtas būvuzraudzība 21.09.2012. Pabeigts
10.09.2012. ĀND2012/78 Izpētes veikšana, tehniskās specifikācijas un līgumu projektu izstrāde atkritumu apsaimniekošanas iepirkumam 21.09.2012. Pabeigts
30.08.2012. ĀND 2012/76 Ventilācijas sistēmu apkalpošana Ādažu novada domes iestādēs 11.09.2012. Pabeigts
30.04.2013. ĀND 2013/35 Ventilācijas sistēmu apkalpošana Ādažu novada domes iestādēs 15.05.2013. Pabeigts
29.08.2012. ĀND2012/75 Pārtikas vārāmā katla piegād Ādažu Pirmsskolas izglītības iestādei 28.08.2012. Pabeigts
23.08.2012. ĀND 2012/74 Ādažu kultūras centra skatītāju zāles balkona renovācija 06.09.2012. Pabeigts
22.08.2012. ĀND2012/73 Ādažu publiskā atpūtas parka labiekārtošana 04.09.2012. Pabeigts
21.08.2012. ĀND2012/72 Ādažu novada domes iestāžu siltummezglu apkalpošana 2012.-2013.gadā 03.09.2012. Pabeigts
06.08.2012. ĀŪ2012/02KF Papildus būvniecības darbi projekta 21.08.2012. Pabeigts
31.07.2012. ĀND2012/68 Ugunsdrošības signalizācijas sistēmu apkalpošana 13.08.2012. Pabeigts
31.07.2012. ĀND2012/69 Zaru un koku savākšana Ādažu novada teritorijā 2012.-2013.gad;a 10.08.2012. Pabeigts
27.07.2012. ĀND2012/67 Vējupes ielas rekonstrukcija 08.08.2012. Pabeigts
24.07.2012. ĀND2012/66 Ādažu novada pirmsskolas izglītības iestāžu baseinu apkalpošana un ķīmijas piegāde 06.08.2012. Pabeigts
26.08.2013. ĀND 2013/84 Ādažu novada pirmsskolas izglītības iestāžu baseinu apkalpošana un ķīmijas piegāde 09.08.2013. Pabeigts
19.07.2012. ĀND2012/65 Speciālās tehnikas pakalpojumi 20.08.2012. Pabeigts
17.07.2012. ĀND 2012/64 ATKĀRTOTI IZSLUDINĀTS – Ceļa zīmju piegāde un uzstādīšana 30.07.2012. Pabeigts
17.07.2012. ĀND 2012/63 ATKĀRTOTI IZSLUDINĀTS – Ceļu uzturēšanas materiālu piegāde 2012.-2013.gadā 30.07.2012. Pabeigts
16.07.2012. ĀND2012/62 Ceļa zīmju piegāde un uzstādīšana 31.07.2012. Pārtraukts
16.07.2012. ĀND2012/61 Ceļu horizontālo apzīmējumu klāšana 2012.-2013.gadā 27.07.2012. Pabeigts
16.07.2012. ĀND2012/60 Ceļu uzturēšanas materiālu piegāde 2012.-2013.gadā 27.07.2012. Pārtraukts
10.07.2012. ĀND2012/59 Ādažu pašvaldības policijas autotransporta aprīkošana ar bākugunīm un speciāliem skaņas signāliem 20.07.2012. Pabeigts
10.07.2012. ĀND2012/58 Digitalizācijas iekārtas piegāde PSIA 25.07.2012. Pabeigts
10.07.2012. ĀND2012/56 Ādažu pašvaldības policijas darbinieku veselības un nelaimes gadījumu apdrošināšana 23.07.2012. Pabeigts
26.07.2016. ĀND 2016/162 Ādažu pašvaldības policijas darbinieku veselības un nelaimes gadījumu apdrošināšana 09.08.2016. Pārtraukts
05.07.2012. ĀND2012/55 Pasažieru autopārvadājumi Ādažu novada domes vajadzībām 2012. un 2013.gadā 18.07.2012. Pabeigts
04.07.2012. ĀND2012/54 Ādažu pašvaldības policijas auto remonta pakalpojumi 17.07.2012. Pabeigts
09.05.2013. ĀND 2013/39 Ādažu pašvaldības policijas auto remonta pakalpojumi 23.05.2013. Pabeigts
03.07.2012. ĀND2012/52 Ādažu novada domes avīzes izgatavošana 2012.-2013,gadā 16.07.2012. Pabeigts
22.06.2012. ĀND2012/49 Veļas mazgātavu pakalpojuma sniegšana Ādažu novada izglītības iestādēm 2012.-2013.gadā 05.07.2012. Pabeigts
21.06.2012. ĀND2012/48 Siltumtrases tīkla un siltummezglu inventarizācijas dokumentu izstrāde un vērtējuma sagatavošana 04.07.2012. Pabeigts
21.06.2012. ĀND2012/47 Žoga izbūve 04.07.2012. Pabeigts
20.06.2012. ĀND2012/46 Ķīmisko preču piegāde Ādažu Sporta centra baseina uzturēšanai,kā arī tehniskās apkopes pakalpojumu sniegšana 2012.-2013.gadā 04.07.2012. Pabeigts
14.06.2012. ĀND2012/39 Degvielas piegāde Ādažu pašvaldības policijas un Ādažu novada domes vajadzībām 27.06.2012. Pabeigts
19.05.2015. ĀND 2015/82 Degvielas piegāde Ādažu pašvaldības policijas un Ādažu novada domes vajadzībām 02.06.2015. Pabeigts
13.06.2012. ĀND2012/40 Ādažu novada teritorijas ikdienas uzturēšana 18.07.2012. Pabeigts