a a a
Publisko iepirkumu meklēšana
Publikācijas datums

Informācija piegādātājiem, kuri vēlas iesniegt piedāvājumus Ādažu novada domes rīkotajos iepirkumos:
Visa informācija par iepirkumiem pieejama Elektronisko iepirkumu sistēmā.

Izsludināšanas datums Iepirkuma ID Iepirkuma nosaukums Iesniegšanas termiņš Stadija
29.07.2014. ĀND 2014/105 Baltezera kapsētas ūdens padeves un elektroapgādes vietas izveide 12.08.2014. Pārtraukts
22.07.2014. ĀND 2014/99 Topogrāfiskās informācijas aprites nodrošināšana 05.08.2014. Pabeigts
21.07.2014. ĀND 2014/100 Papildus neparedzēti remontdarbi Ādažu vidusskolā Pabeigts
17.07.2014. ĀND 2014/92 Elektronisko sakaru pakalpojumu sniegšana Pabeigts
11.07.2014. ĀND 2014/98 Kadagas detālplānojuma izstrāde 25.07.2014. Pabeigts
04.07.2014. ĀND 2014/95 Kadagas pirmsskolas izglītības iestādes jumta remonts 15.07.2014. Pabeigts
04.07.2014. ĀND 2014/94 Rotaļu laukuma nožogojuma atjaunošana 15.07.2014. Pārtraukts
06.10.2015. ĀND 2015/168 Rotaļu laukuma nožogojuma atjaunošana 20.10.2015. Pārtraukts
04.07.2014. ĀND 2014/97 Ādažu pašvaldības policijas darbinieku veselības un nelaimes gadījumu apdrošināšana 15.07.2014. Pabeigts
04.07.2014. ĀND 2014/93 Mājaslapas izstrādes pakalpojumi 15.07.2014. Pārtraukts
04.07.2014. ānd 2014/96 Atkārtots iepirkums – Grāvja kopšanas darbi 15.07.2014. Pabeigts
27.06.2014. ĀND 2014/91 Lietus ūdens kanalizācijas sistēmas uzturēšana un remontdarbi 11.07.2014. Pabeigts
27.06.2014. ĀND 2014/90 Veļas mazgāšanas pakalpojumi 11.07.2014. Pabeigts
14.06.2016. ĀND 2016/129 Veļas mazgāšanas pakalpojumi 01.07.2016. Pabeigts
27.06.2014. ĀND 2014/89 Baseinu apkalpošana 11.07.2014. Pabeigts
11.07.2016. ĀND 2016/150 Baseinu apkalpošana 22.07.2016. Pabeigts
27.06.2014. ĀND 2014/84 Ēdināšanas pakalpojumu nodrošināšana 15.07.2014. Pabeigts
25.06.2014. GŪ 2014/02 Centralizētas ūdensapgādes tīklu sistēmas izbūve Bukultu ciemā Aktīvs
20.06.2014. ĀND 2014/86 Koku un krūmu zāģēšana 04.07.2014. Pabeigts
20.06.2014. ĀND 2014/88 Kopētāju, printeru un faksa aparātu apkope, remonts un izejmateriālu piegāde 04.07.2014. Pabeigts
09.06.2014. ĀND 2014/83 Būvekspertīzes veikšana Ādažu novada maģistrālo ceļu un ielu tehniskajiem projektiem Pabeigts
06.06.2014. ĀND 2014/82 Grāmatu iegāde bibliotēkas krājumu papildināšanai Pabeigts
22.04.2016. ĀND 2016/87 Mācību materiālu piegāde Ādažu vidusskolai Pabeigts
06.06.2014. ĀND 2014/81 Mācību materiālu piegāde Ādažu vidusskolai Pabeigts
03.06.2014. ĀND 2014/80 Marķētās dīzeļdegvielas piegāde Ādažu novada domes vajadzībām 17.06.2014. Pabeigts
03.06.2014. ĀND 2014/79 Degvielas piegāde Ādažu pašvaldības policijas un Ādažu novada domes vajadzībām 17.06.2014. Pabeigts
30.05.2014. ĀND 2014/73 Ventilācijas sistēmu apkalpošana 13.06.2014. Pabeigts
27.05.2016. ĀND 2016/121 Ventilācijas sistēmu apkalpošana 10.06.2016. Pabeigts
30.05.2014. ĀND 2014/75 Ādažu pirmsskolas izglītības iestādes remontdarbi 13.06.2014. Pabeigts
30.05.2014. ĀND 2014/76 Pacientu pacēlāja sistēmas piegāde un uzstādīšana 06.06.2014. Pabeigts
30.05.2014. ĀND 2014/77 Autobusa galapunkta izbūve Āņos 10.06.2014. Pabeigts
28.05.2014. ĀND 2014/74 Formas tērpu piegāde Ādažu pašvaldības policijai 10.06.2014. Pabeigts
02.03.2016. ĀND 2016/36 Formas tērpu piegāde Ādažu pašvaldības policijai 15.03.2016. Pabeigts
27.05.2014. ĀND 2014/72 Ādažu vidusskolas jumta remonts 10.06.2014. Pabeigts
14.05.2014. ĀŪ 2014/2 Degvielas piegāde SIA Ādažu Ūdens vajadzībām 26.05.2014. Pabeigts
13.05.2014. ĀND 2014/64 Atkārtots iepirkums-Ādažu centra publiskā atpūtas parka labiekārtošanas III kārta 27.05.2014. Pabeigts
13.05.2014. ĀND 2014/70 Vējupes publiskās pludmales labiekārtošana. Soliņu, atkritumu konteineru un to novietņu piegāde Pabeigts
13.05.2014. ĀND 2014/71 Mazlietotas daudzfunkciju melnbaltās lāzerdrukas iekārtas piegāde un uzstādīšana 27.05.2014. Pabeigts
13.05.2014. ĀND 2014/69 Sporta inventāra piegāde 23.05.2014. Pabeigts
09.02.2016. ĀND 2016/18 Sporta inventāra piegāde 23.02.2016. Pabeigts
09.05.2014. ĀND 2014/66 Digitālās audio vadības sistēmas un Skatītāju zāles skaņu sistēmas modernizācija Ādažu Kultūras centrā 23.05.2014. Pabeigts
09.05.2014. ĀND 2014/65 Pašvaldības īpašumu kadastrālā uzmērīšana 23.05.2014. Pabeigts
08.05.2014. ĀND 2014/68 Uguņošanas veikšana gaujas svētkos, Ādažos Pabeigts
07.05.2014. ĀND 2014/67 Atkārtots iepirkums-Būvkonstrukciju tehniskā ekspertīze 20.05.2014. Pabeigts
07.05.2014. ĀND 2014/63 Profesionālās izglītības programmas IT jomā īstenošana Ādažu vidusskolas skolēniem Pabeigts
28.04.2014. ĀND 2014/50 Teritorijas un telpu pagaidu uzkopšanas pakalpojumi Gaujas ielā 33A Pabeigts
25.04.2014. ĀND 2014/62 Mācību literatūras un izdales materiālu piegāde Ādažu vidusskolai Pabeigts
25.04.2014. ĀND 2014/60 Ādažu vidusskolas remontdarbu veikšana 2014.gadā 20.05.2014. Pabeigts
23.04.2014. ĀND 2014/61 Slēgtās lietus ūdens kanalizācijas projektēšana Pabeigts
22.04.2014. ĀND 2014/57 Skārienjūtīgā ekrāna piegāde 22.04.2014. Pārtraukts
22.04.2014. ĀND 2014/59 Atkārtots iepirkums – Invalīdu ratiņkrēsla pacēlāja un uzbrauktuves piegāde un uzstādīšana 16.05.2014. Pabeigts
22.04.2014. ĀND 2014/58 Atkārtots iepirkums-Sporta laukuma izveide Garkalnes ciemā 16.05.2014. Pārtraukts
22.04.2014. ĀND 2014/55 Upmalu pretplūdu aizsargdambja inženiertopogrāfiskā un kadastrālā uzmērīšana, kā arī skiču projekta izstrāde 16.05.2014. Pabeigts
22.04.2014. ĀND 2014/56 ERAF Ekspertīzes veikšana tehniskajam projektam 16.05.2014. Pārtraukts
15.04.2014. ĀND 2014/52 Administratora darba letes izgatavošana un piegāde 25.04.2014. Pabeigts
15.04.2016. ĀND 2016/72 Mēbeļu piegāde 26.04.2016. Pabeigts
15.04.2014. ĀND 2014/53 Mēbeļu piegāde 29.04.2014. Pabeigts
15.04.2014. ĀND 2014/54 Būvkonstrukciju tehniskā ekspertīze 29.04.2014. Pārtraukts
15.04.2014. ĀND 2014/51 Pārvadājumu pakalpojums. Kothen, Vācija. 11.04.2014. Pabeigts
11.04.2014. ānd 2014/49 Ādažu centra publiskā atpūtas parka labiekārtošanas III kārta 25.04.2014. Pārtraukts
09.04.2014. ĀND 2014/48 Foto tehnikas piegāde 04.04.2014. Pabeigts
07.04.2014. ĀND 2014/45 Vietējā ģeodēziskā tīkla pilnveidošanas apraksta izveide 22.04.2014. Pabeigts
07.04.2014. ĀND 2014/22 Pasažieru autopārvadājumi Ādažu novada domes un tās iestāžu vajadzībām 09.05.2014. Pabeigts
04.04.2014. ĀND 2014/46 Sprota laukuma izveide Garkalnes ciemā 15.04.2014. Pārtraukts
04.04.2014. ĀND 2014/47 Elektroniskā sporta spēļu tablo piegāde 11.04.2014. Pabeigts
04.04.2014. ĀND 2014/44 Dārznieka pakalpojumi 15.04.2014. Pabeigts
02.04.2014. ĀND 2014/40 Atkārtots iepirkums-Uzkopšanas pakalpojumu sniegšana 20.05.2014. Pabeigts
01.04.2014. ĀND 2014/43 EZF Atkārtots iepirkums – Vējupes publiskās pludmales labiekārtošana. Soliņu, atkritumu konteineru un to novietņu piegāde 15.04.2014. Pārtraukts
01.04.2014. ĀND 2014/42 Invalīdu ratiņkrēsla pacēlāja un uzbrauktuves piegāde un uzstādīšana 15.04.2014. Pārtraukts
01.04.2014. ĀND 2014/41 Sporta zāles grīdas atjaunošanas darbi 11.04.2014. Pabeigts
25.03.2014. ĀND 2014/39 Skārienjūtīgā ekrāna piegāde Ādažu vidusskolas muzejam 04.04.2014. Pārtraukts
25.03.2014. ĀND 2014/38 Teleskopa piegāde Ādažu vidusskolas observatorijai 04.04.2014. Pārtraukts
25.03.2014. ĀND 2014/37 Žalūziju piegāde un uzstādīšana Ādažu novada domei un tās iestādēm 08.04.2014. Pabeigts
24.03.2014. ĀND 2014/35 Atkārtots iepirkums – Laivu un to aprīkojuma piegāde Ādažu pašvaldības policijai 04.04.2014. Pabeigts
24.03.2014. ĀND 2014/36 Sporta kausu un medaļu piegāde Pabeigts
24.03.2014. ĀND 2014/28 Futbola laukuma kopšanas tehnikas piegāde 04.04.2014. Pabeigts
18.03.2014. ĀND 2014/34 Tautas tērpu izgatavošana Ādažu vidusskolas deju kolektīvam „Rūta” Pabeigts
18.03.2014. ĀND 2014/31 FOTO TEHNIKAS PIEGĀDE ĀDAŽU KULTŪRAS CENTRAM 01.04.2014. Pārtraukts
18.03.2014. ĀND 2014/30 SPORTA INVENTĀRA PIEGĀDE ĀDAŽU NOVADA VISPĀRĒJĀS IZGLĪTĪBAS IETSĀDĒM 01.04.2014. Pabeigts
18.03.2014. ĀND 2014/32 INFORMĀCIJAS STENDU (PILONU) IZGATAVOŠANA UN EKSPONĒŠANA ĀDAŽU NOVADĀ 01.04.2014. Pabeigts
18.03.2014. ĀND 2014/29 Atkārtots iepirkums – tirdzniecības vietu izgatavošana un piegāde 31.03.2014. Pabeigts
13.03.2014. GŪ 2014/01 KF „Atkārtots iepirkums – Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Baltezerā. Kanalizācijas tīklu izbūve Garkalnes novada Priedkalnē, Baltzerā un Ādažu novada Baltezerā, Alderos” 15.04.2014. Pabeigts
10.03.2014. ĀND 2014/26 Apsardzes signalizācijas sistēmu un ugunsaizsardzības iekārtu remontdarbi 21.03.2014. Pabeigts
10.03.2014. ĀND 2014/25 Gaismas sistēmu piegāde Ādažu Kultūras centram 21.03.2014. Pabeigts
04.03.2014. ĀND 2014/24 Klavieru skaņošanas un tehniskās apkalpošanas pakalpojumu nodrošināšana Pabeigts
28.02.2014. ĀND 2014/19 Laivu un to aprīkojuma piegāde Ādažu pašvaldības policijai 11.03.2014. Pārtraukts
27.02.2014. ĀND 2014/20 Remonta,uzturēšanas,apsaimniekošanas preces un mazvērtīgais inventārs 11.03.2014. Pabeigts
25.02.2014. ĀND 2014/17 Ādažu pašvaldības policijas auto remonts 11.03.2014. Pabeigts
25.02.2014. ĀND 2014/18 Tirdzniecības vietu izgatavošana un piegāde 11.03.2014. Pārtraukts
24.02.2014. ĀND 2014/16 Ēku deratizācijas un dezinfekcijas pakalpojumi Pabeigts
23.02.2015. ĀND 2015/15 Ēku deratizācijas un dezinfekcijas pakalpojumi Pabeigts
21.02.2014. ĀND 2014/15 Telpu remonts ēkā Gaujas ielā 16 07.03.2014. Pabeigts
21.02.2014. ĀND 2014/14 Koku zāģēšana un kopšana 07.03.2014. Pabeigts
18.02.2014. ĀND 2014/13 Asfaltbetona eguma uzturēšanas darbi Ādažu novadā 2014.-2015.gadā 04.03.2014. Pabeigts
18.02.2014. ĀND 2014/11 ERAF Būvuzraudzības pakalpojumu sniegšana projekta „Plūdu risku samazināšana Ādažu novadā” papildus aktivitātes realizācijas ietvaros 04.03.2014. Pabeigts
18.02.2014. ĀND2014/12 Konditorejas izstrādājumu piegāde Pabeigts
19.02.2016. ĀND 2016/27 Konditorejas izstrādājumu piegāde Pabeigts
06.02.2014. ĀND 2013/117 Mēbeļu piegāde Ādažu novada domes Klientu apkalpošanas centra vajadzībām Pabeigts
04.02.2014. ĀND 2014/10 ERAF Papildus aktivitātes projekta 21.02.2014. Pabeigts
28.01.2014. ĀND 2014/08 Gaujas ielas 33A ēkas pagaidu uzkopšanas pakalpojumi Pabeigts