a a a
Identifikācinas numurs ĀND 2016/215
Iepirkuma nosaukums PAGAIDU UZKOPŠANAS PAKALPOJUMU SNIEGŠANA
Paziņojuma / grozījumu publikācijas datums Paziņojums publicēts
11.11.2016.
Pieteikumu / piedāvājumu iesniegšanas termiņš 23.11.2016. 10:00
Stadija Pabeigts
Iepirkuma apraksts

Iepirkuma priekšmets ir ēkas un tās piegulošās teritorijas Gaujas ielā 33A, Ādažos uzkopšana  laika posmā no 2016.gada 1.decembra līdz 31.martam (pagaidu pakalpojumu līgums).  

Iepirkumu komisija 2016.gada 29.novembrī ir pieņēmusi lēmumu piešķirt līguma slēgšanas tiesībās iepirkumā SIA “Cleanhouse”. Kopējā līgumsumma 4 (četriem) mēnešiem – 33 207.87 euro, neskaitot PVN. 

 

Iepirkuma dokumentācija
Kontaktpersonas ĀND Iepirkumu speciāliste Rita Šteina. T.67996298, e: rita.steina@adazi.lv
Noslēgtais līgums
Izpildītājs SIA “Cleanhouse”
Līgumcena (bez PVN) Līgumsumma 4 (četriem) mēnešiem – 33 207.87 euro, neskaitot PVN.