a a a
Identifikācinas numurs ĀND 2016/160
Iepirkuma nosaukums Pagaidu iepirkums-Ēdināšanas pakalpojumu nodrošināšana Kadagas pirmsskolas izglītības iestādē
Iepirkuma veids [:lv]Izņēmumi[:]
Paziņojuma / grozījumu publikācijas datums Paziņojums publicēts
27.07.2016.
Stadija Pabeigts
Iepirkuma dokumentācija
Kontaktpersonas Rita Šteina, Rita.Steina@adazi.lv,67996298
Izpildītājs SIA DAGI
Līgumcena (bez PVN) 37611