a a a
Identifikācinas numurs ĀND 2016/138
Iepirkuma nosaukums PAGAIDU IEPIRKUMS – ĒDINĀŠANAS PAKALPOJUMU NODROŠINĀŠANA ĀDAŽU VIDUSSKOLĀ
Iepirkuma veids B daļas pakalpojumu iepirkums
Paziņojuma / grozījumu publikācijas datums Paziņojums publicēts
28.06.2016.
Pieteikumu / piedāvājumu iesniegšanas termiņš 12.07.2016.
Stadija Pabeigts
Iepirkuma dokumentācija
Kontaktpersonas Rita Šteina, ĀND Iepirkumu speciāliste, t.67926698, rita.steina@adazi.lv
Noslēgtais līgums
Izpildītājs SIA Baltic Restaurants Latvia
Līgumcena (bez PVN) 116030