a a a
Identifikācinas numurs ĀND 2016/123
Iepirkuma nosaukums Pagaidu apsardzes pakalpojumi
Iepirkuma veids [:lv]Izņēmumi[:]
Paziņojuma / grozījumu publikācijas datums Paziņojums publicēts
01.06.2016.
Stadija Pabeigts
Iepirkuma dokumentācija
Kontaktpersonas RIta Šteina, Rita.Steina@adazi.lv,67996298
Izpildītājs SIA 1 Apsardze
Līgumcena (bez PVN) 7500