a a a
Identifikācinas numurs ĀND 2016/202
Iepirkuma nosaukums Pagaidu apsardzes pakalpojumi oktobrī
Stadija Pabeigts
Kontaktpersonas ĀND Iepirkumu speciāliste Rita Šteina. T.67996298, e: rita.steina@adazi.lv
Rezultātu lēmuma pieņemšanas datums 27.09.2016.
Izpildītājs SIA "1 Apsardze"
Līgumcena (bez PVN) 2500.00