a a a
Identifikācinas numurs ĀND 2016/231
Iepirkuma nosaukums Pagaidu apsardzes pakalpojumi decembrī
Paziņojuma / grozījumu publikācijas datums Paziņojums publicēts
29.11.2016.
Stadija Pabeigts
Iepirkuma dokumentācija
Kontaktpersonas ĀND Iepirkumu speciāliste Rita Šteina. T.67996298, e: rita.steina@adazi.lv
Rezultātu lēmuma pieņemšanas datums 29.11.2016.
Izpildītājs SIA "1 Apsardze"
Līgumcena (bez PVN) 2500.00