a a a
Identifikācinas numurs ĀND 2014/76
Iepirkuma nosaukums Pacientu pacēlāja sistēmas piegāde un uzstādīšana
Paziņojuma / grozījumu publikācijas datums Paziņojums publicēts
30.05.2014.
Pieteikumu / piedāvājumu iesniegšanas termiņš 06.06.2014.
Stadija Pabeigts
Iepirkuma dokumentācija
Kontaktpersonas Rita Ozoliņa, Rita.Ozolina@adazi.lv, 67996298
Izpildītājs SIA ELEVET
Līgumcena (bez PVN) 3988