a a a
Identifikācinas numurs ĀND 2019/175
Iepirkuma nosaukums Optiskā videonovērošanas kabeļa izbūve no Krastupes ielas krustojuma līdz Kadagas ceļa un Mežaparka ielas krustojumam
Iepirkuma veids Cenu izpēte
Paziņojuma / grozījumu publikācijas datums Paziņojums publicēts
20.12.2019.
Stadija Pabeigts
Rezultātu lēmuma pieņemšanas datums 20.12.2019.
Izpildītājs SIA “WOLTEC”
Līgumcena (bez PVN) 6616.24