a a a
Identifikācinas numurs ĀND 2016/212
Iepirkuma nosaukums Obligātās veselības pārbaudes veikšana
Paziņojuma / grozījumu publikācijas datums Paziņojums publicēts
03.11.2016.
Pieteikumu / piedāvājumu iesniegšanas termiņš 15.11.2016. Plkst. 10.00
Stadija Pabeigts
Iepirkuma dokumentācija
Kontaktpersonas ĀND Iepirkumu speciāliste Rita Šteina. T.67996298, e: rita.steina@adazi.lv
Rezultātu lēmuma pieņemšanas datums 02.12.2016.
Noslēgtais līgums
Izpildītājs SIA "Možums-1"
Līgumcena (bez PVN) 6543.22