a a a
Identifikācinas numurs ĀND 2018/21
Iepirkuma nosaukums Neregulāri pasažieru autopārvadājumi
Iepirkuma veids Cenu izpēte
Paziņojuma / grozījumu publikācijas datums Paziņojums publicēts
27.02.2018.
Stadija Pabeigts
Iepirkuma dokumentācija
Kontaktpersonas Alīna Liepiņa-Jākobsone. T.67996298, e: alina.liepina@adazi.lv
Rezultātu lēmuma pieņemšanas datums 27.02.2018.
Izpildītājs SIA "LeKS-auto"
Līgumcena (bez PVN) 5785.12