a a a
Identifikācinas numurs ĀND 2019/148
Iepirkuma nosaukums Neregulāri pasažieru autopārvadājumi
Iepirkuma veids Cenu izpēte
Paziņojuma / grozījumu publikācijas datums Paziņojums publicēts
27.09.2019.
Stadija Pabeigts
Kontaktpersonas ĀND Iepirkumu speciāliste Liene Lauska. T.67996298, e: liene.lauska@adazi.lv

Rezultātu lēmuma pieņemšanas datums 27.09.2019.
Izpildītājs SIA "Leks- auto" Reģ.nr.40003960989
Līgumcena (bez PVN) 3032.23 EUR bez PVN.