a a a
Identifikācinas numurs ĀND 2017/79
Iepirkuma nosaukums Mūzikas programmas nodrošināšana Līgo svētkos, Ādažos
Iepirkuma veids [:lv]Izņēmumi[:]
Paziņojuma / grozījumu publikācijas datums Paziņojums publicēts
02.06.2017.
Stadija Pabeigts
Iepirkuma dokumentācija
Kontaktpersonas ĀND Iepirkumu speciāliste Rita Šteina. T.67996298, e: rita.steina@adazi.lv
Rezultātu lēmuma pieņemšanas datums 02.06.2017.
Izpildītājs Biedrība "Vīgneru Ernesta institūts"
Līgumcena (bez PVN) 4972.03