Identifikācinas numurs ĀND 2018/33
Iepirkuma nosaukums Mūzikas instrumentu piegāde
Iepirkuma veids Iepirkums PIL 9.panta kārtībā
Paziņojuma / grozījumu publikācijas datums Paziņojums publicēts
12.03.2018.
Pieteikumu / piedāvājumu iesniegšanas termiņš 23.03.2018. 10.00
Stadija Pabeigts
Iepirkuma dokumentācija
Kontaktpersonas ĀND Iepirkumu speciāliste Alīna Liepiņa-Jākobsone. T.67996298, e: alina.liepina@adazi.lv
Rezultātu lēmuma pieņemšanas datums 03.04.2018.
Noslēgtais līgums
Izpildītājs SIA "ES Projekti"
Līgumcena (bez PVN) 7077.42