Identifikācinas numurs ĀND 2017/42
Iepirkuma nosaukums Mūzikas instrumentu piegāde
Iepirkuma veids Iepirkums PIL 9.panta kārtībā
Paziņojuma / grozījumu publikācijas datums Paziņojums publicēts
17.03.2017.
Pieteikumu / piedāvājumu iesniegšanas termiņš 31.03.2017. 10:00
Stadija Pabeigts
Iepirkuma apraksts

Iepirkums tiek veikts atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 9.panta nosacījumiem.

Iepirkums ir sadalīts divās daļās. Pretendenti ir tiesīgi iesniegt piedāvājumu par vienu vai par abām iepirkuma daļām.

Iepirkuma dokumentācija
Kontaktpersonas ĀND Iepirkumu speciāliste Rita Šteina. T.67996298, e: rita.steina@adazi.lv
Rezultātu lēmuma pieņemšanas datums 05.04.2017.
Izpildītājs Iepirkuma 1.daļā - IK "Lat Audio"
Iepirkuma 2.daļā - SIA "Vecpilsētas Vijoļdarbnīca"
Līgumcena (bez PVN) Iepirkuma 1.daļā - 7554.99
Iepirkuma 2.daļā - 3801.64