a a a
Identifikācinas numurs ĀND 2017/28
Iepirkuma nosaukums MUIŽAS IELAS PĀRBŪVES BŪVUZRAUDZĪBA
Iepirkuma veids Iepirkums PIL 9.panta kārtībā
Paziņojuma / grozījumu publikācijas datums Paziņojums publicēts
13.03.2017.
Pieteikumu / piedāvājumu iesniegšanas termiņš 24.03.2017. 10:00
Stadija Pabeigts
Iepirkuma apraksts

Iepirkums tiek veikts atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 9.panta nosacījumiem.

Iepirkuma dokumentācija
Kontaktpersonas ĀND Iepirkumu speciāliste Rita Šteina. T.67996298, e: rita.steina@adazi.lv
Rezultātu lēmuma pieņemšanas datums 07.04.2017.
Noslēgtais līgums
Izpildītājs SIA "Baltline Globe"
Līgumcena (bez PVN) 16730.00