a a a
Identifikācinas numurs ĀND 2019/156
Iepirkuma nosaukums Mīkstā inventāra iegāde
Iepirkuma veids Cenu izpēte
Paziņojuma / grozījumu publikācijas datums Paziņojums publicēts
16.10.2019.
Stadija Pabeigts
Iepirkuma dokumentācija
Kontaktpersonas ĀND Iepirkumu speciāliste Liene Lauska. T.67996298, e: liene.lauska@adazi.lv

Izpildītājs SIA "Urga" reģ.nr.40103032593
Līgumcena (bez PVN) 3947.40 euro bez PVN.