a a a
Identifikācinas numurs ĀND 2018/08
Iepirkuma nosaukums Membrānas nomaiņa Ādažu PII baseinā
Iepirkuma veids Cenu izpēte
Paziņojuma / grozījumu publikācijas datums Paziņojums publicēts
02.02.2018.
Stadija Pabeigts
Iepirkuma dokumentācija
Kontaktpersonas Alīna Liepiņa-Jākobsone. T.67996298, e: alina.liepina@adazi.lv
Rezultātu lēmuma pieņemšanas datums 02.02.2018.
Izpildītājs SIA "In Grupa"
Līgumcena (bez PVN) 5979.88