a a a
Identifikācinas numurs ĀND 2019/117
Iepirkuma nosaukums Mēbeļu un āra rotaļu aprīkojuma aprīkojuma iegāde un uzstādīšana Kadagas PII
Iepirkuma veids Cenu izpēte
Paziņojuma / grozījumu publikācijas datums Paziņojums publicēts
21.06.2019.
Stadija Pabeigts
Iepirkuma dokumentācija
Kontaktpersonas ĀND Iepirkumu speciāliste T.67996298

Izpildītājs SIA "Art-tom.lv" un SIA"Green Serviss"
Līgumcena (bez PVN) 3 353,87
1 404,96