a a a
Identifikācinas numurs ĀND 2016/168
Iepirkuma nosaukums Mēbeļu piegāde Ādažu pirmsskolas izglītības iestādei
Paziņojuma / grozījumu publikācijas datums Paziņojums publicēts
29.07.2016.
Pieteikumu / piedāvājumu iesniegšanas termiņš 09.08.2016.
Stadija Pabeigts
Iepirkuma dokumentācija
Kontaktpersonas Rita Šteina, Rita.Steina@adazi.lv,67996298
Rezultātu lēmuma pieņemšanas datums 16.08.2016.
Noslēgtais līgums
Izpildītājs SIA "Rentra"
Līgumcena (bez PVN) 18202.00