a a a
Identifikācinas numurs ĀND 2013/117
Iepirkuma nosaukums Mēbeļu piegāde Ādažu novada domes Klientu apkalpošanas centra vajadzībām
Paziņojuma / grozījumu publikācijas datums Paziņojums publicēts
06.02.2014.
Stadija Pabeigts
Iepirkuma dokumentācija
Kontaktpersonas Rita Ozoliņa, Rita.Ozolina@adazi.lv, 67996298
Izpildītājs A/S Mēbeļu nams
Līgumcena (bez PVN) 1174.37