a a a
Identifikācinas numurs ĀND 2014/53
Iepirkuma nosaukums Mēbeļu piegāde
Paziņojuma / grozījumu publikācijas datums Paziņojums publicēts
15.04.2014.
Pieteikumu / piedāvājumu iesniegšanas termiņš 29.04.2014.
Stadija Pabeigts
Iepirkuma dokumentācija
Kontaktpersonas Rita Ozoliņa, Rita.Ozolina@adazi.lv, 67996298
Izpildītājs SIA NV STILS, A/S AJ PRODUKTI
Līgumcena (bez PVN) 20832.3