a a a
Identifikācinas numurs ĀND 2016/72
Iepirkuma nosaukums Mēbeļu piegāde
Paziņojuma / grozījumu publikācijas datums Paziņojums publicēts
15.04.2016.
Pieteikumu / piedāvājumu iesniegšanas termiņš 26.04.2016.
Stadija Pabeigts
Iepirkuma dokumentācija
Kontaktpersonas Rita Šteina, Rita.Steina@adazi.lv,67996298
Izpildītājs SIA Bolderāja Serviss
Līgumcena (bez PVN) 5241.28