Identifikācinas numurs ĀND 2019/169
Iepirkuma nosaukums Mēbeļu iegāde
Iepirkuma veids Cenu izpēte
Paziņojuma / grozījumu publikācijas datums Paziņojums publicēts
06.12.2019.
Stadija Pabeigts
Iepirkuma dokumentācija
Kontaktpersonas ĀND Iepirkumu speciāliste Liene Lauska. T.67996298, e: liene.lauska@adazi.lv
Izpildītājs SIA “Bolderāja Serviss”, reģ nr. 40103082147
Līgumcena (bez PVN) 5493.84 euro bez PVN .