a a a
Identifikācinas numurs ĀND 2019/50
Iepirkuma nosaukums Matraču uzglabājamo maisu iegāde
Iepirkuma veids Cenu izpēte
Paziņojuma / grozījumu publikācijas datums Paziņojums publicēts
26.03.2019.
Stadija Pabeigts
Iepirkuma dokumentācija
Kontaktpersonas ĀND Iepirkumu speciāliste Linda Naļivaiko. T.67996298, e: linda.nalivaiko@adazi.lv
Rezultātu lēmuma pieņemšanas datums 26.03.2019.
Noslēgtais līgums
Izpildītājs SIA “AB Original”, reģ nr. 40203142103
Līgumcena (bez PVN) 4 305.00