a a a
Identifikācinas numurs ĀND 2014/80
Iepirkuma nosaukums Marķētās dīzeļdegvielas piegāde Ādažu novada domes vajadzībām
Paziņojuma / grozījumu publikācijas datums Paziņojums publicēts
03.06.2014.
Pieteikumu / piedāvājumu iesniegšanas termiņš 17.06.2014.
Stadija Pabeigts
Iepirkuma dokumentācija
Kontaktpersonas Rita Ozoliņa, ĀND Iepirkumu speciāliste, t.67996298, rita.ozolina@adazi.lv
Izpildītājs A/S VIRŠI-A
Līgumcena (bez PVN) 18032