a a a
Identifikācinas numurs ĀND 2018/75
Iepirkuma nosaukums Marķētās dīzeļdegvielas piegāde
Iepirkuma veids Iepirkums PIL 9.panta kārtībā
Paziņojuma / grozījumu publikācijas datums Paziņojums publicēts
25.05.2018.
Pieteikumu / piedāvājumu iesniegšanas termiņš 05.06.2018. 10:00
Stadija Pabeigts
Iepirkuma dokumentācija
Kontaktpersonas ĀND Iepirkumu speciāliste Zane Liepiņa. T.67996298, e: zane.liepina@adazi.lv
Rezultātu lēmuma pieņemšanas datums 08.06.2018.
Noslēgtais līgums
Izpildītājs SIA "Pirmas"
Līgumcena (bez PVN) 24 318.00