a a a
Identifikācinas numurs ĀND 2016/128
Iepirkuma nosaukums Mākslinieciskās programmas nodrošināšana Līgo vakarā
Iepirkuma veids [:lv]Izņēmumi[:]
Paziņojuma / grozījumu publikācijas datums Paziņojums publicēts
13.06.2016.
Stadija Pabeigts
Iepirkuma dokumentācija
Kontaktpersonas Alīna Liepiņa, Alina.Liepina@adazi.lv,67996298
Izpildītājs Klekale
Līgumcena (bez PVN) 2200