a a a
Identifikācinas numurs ĀND 2019/55
Iepirkuma nosaukums Mākslinieciskās programmas nodrošināšana Gaujas svētkos
Iepirkuma veids Cenu izpēte
Paziņojuma / grozījumu publikācijas datums Paziņojums publicēts
29.03.2019.
Stadija Pabeigts
Iepirkuma dokumentācija
Kontaktpersonas ĀND Iepirkumu speciāliste Linda Naļivaiko. T.67996298, e: linda.nalivaiko@adazi.lv
Rezultātu lēmuma pieņemšanas datums 29.03.2019.
Izpildītājs 1) SIA “BRAVISIMO”, reģ. nr. 40008223963;
2) Nodibinājums “LUCINA”, reģ. nr. 40008213467
Līgumcena (bez PVN) 1) SIA “BRAVISIMO”, reģ. nr. 40008223963 - 3 989.00 euro
2) Nodibinājums “LUCINA”, reģ. nr. 40008213467 - 6 500.00 euro