a a a
Identifikācinas numurs ĀND 2018/41
Iepirkuma nosaukums Mākslinieciskās programmas nodrošināšana Gaujas svētkos
Iepirkuma veids IZŅĒMUMS
Paziņojuma / grozījumu publikācijas datums Paziņojums publicēts
27.03.2018.
Stadija Pabeigts
Iepirkuma dokumentācija
Kontaktpersonas Alīna Liepiņa-Jākobsone. T.67996298, e: alina.liepina@adazi.lv
Rezultātu lēmuma pieņemšanas datums 27.03.2018.
Izpildītājs SIA "Autoosta 1984", Raimonds Pauls
Līgumcena (bez PVN) SIA "Autoosta 1984" - 15000.00
Raimonds Pauls - 5833.34