a a a
Identifikācinas numurs ĀND 2017/59
Iepirkuma nosaukums Mākslinieciskās programmas nodrošināšana Gaujas svētkos
Paziņojuma / grozījumu publikācijas datums Paziņojums publicēts
28.04.2017.
Stadija Pabeigts
Iepirkuma apraksts

Pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 9.panta 20.daļā noteikto izņēmumu, Ādažu novada domes Iepirkumu komisija ir pieņēmusi lēmumu atļaut slēgt līgumus par mākslinieciskās programmas nodrošināšanu Gaujas svētkos Ādažos ar SIA „Brīnumskapis” (3300 EUR bez PVN) un Jāni Lūsēnu (3000 EUR bez nodokļiem).

Iepirkuma dokumentācija
Kontaktpersonas ĀND Iepirkumu speciāliste Rita Šteina. T.67996298, e: rita.steina@adazi.lv
Rezultātu lēmuma pieņemšanas datums 26.04.2017.
Izpildītājs SIA „Brīnumskapis” (3300 EUR bez PVN) un Jānis Lūsēns (3000 EUR bez PVN).
Līgumcena (bez PVN) 6300 bez PVN