a a a
Identifikācinas numurs ĀND 2014/93
Iepirkuma nosaukums Mājaslapas izstrādes pakalpojumi
Paziņojuma / grozījumu publikācijas datums Paziņojums publicēts
04.07.2014.
Pieteikumu / piedāvājumu iesniegšanas termiņš 15.07.2014.
Stadija Pārtraukts
Iepirkuma dokumentācija
Kontaktpersonas Rita Ozoliņa, ĀND Iepirkumu speciāliste, t.67996298, rita.ozolina@adazi.lv