a a a
Identifikācinas numurs ĀND 2018/91
Iepirkuma nosaukums Maināmo paklāju noma
Iepirkuma veids Cenu izpēte
Paziņojuma / grozījumu publikācijas datums Paziņojums publicēts
06.07.2018.
Stadija Pabeigts
Iepirkuma dokumentācija
Kontaktpersonas Alīna Liepiņa-Jākobsone. T.67996298, e: alina.liepina@adazi.lv
Rezultātu lēmuma pieņemšanas datums 06.07.2018.
Izpildītājs SIA "Tepix"
Līgumcena (bez PVN) 4741.20