a a a
Identifikācinas numurs ĀND 2019/103
Iepirkuma nosaukums Magnētisko tāfeļu piegāde un uzstādīšana
Iepirkuma veids Cenu izpēte
Paziņojuma / grozījumu publikācijas datums Paziņojums publicēts
24.05.2019.
Stadija Pabeigts
Iepirkuma dokumentācija
Kontaktpersonas ĀND Iepirkumu speciālistsT.67996298, e: iepirkumi@adazi.lv

Rezultātu lēmuma pieņemšanas datums 24.05.2019.
Izpildītājs SIA “Certes”, reģ nr. 40103624267
Līgumcena (bez PVN) 4 049.50