a a a
Identifikācinas numurs ĀND 2016/87
Iepirkuma nosaukums Mācību materiālu piegāde Ādažu vidusskolai
Iepirkuma veids [:lv]Izņēmumi[:]
Paziņojuma / grozījumu publikācijas datums Paziņojums publicēts
22.04.2016.
Stadija Pabeigts
Iepirkuma dokumentācija
Kontaktpersonas Alīna Liepiņa, Alina.Liepina@adazi.lv,67996298
Izpildītājs SIA Globuss A, SIA Lielvārds, SIA Apgāds Zvaigzne ABC, SIA Pētergailis
Līgumcena (bez PVN) 49691.1