a a a
Identifikācinas numurs ĀND 2018/37
Iepirkuma nosaukums Mācību materiālu piegāde Ādažu vidusskolai
Iepirkuma veids IZŅĒMUMS
Paziņojuma / grozījumu publikācijas datums Paziņojums publicēts
20.03.2018.
Stadija Pabeigts
Iepirkuma dokumentācija
Kontaktpersonas Alīna Liepiņa-Jākobsone. T.67996298, e: alina.liepina@adazi.lv
Rezultātu lēmuma pieņemšanas datums 20.03.2018.
Izpildītājs 1) SIA “Apgāds Zvaigzne ABC” par kopējo līgumsummu 22 666.07 euro
bez PVN;
2) SIA “Pētergailis” par kopējo līgumsummu 4 464.29 euro bez PVN;
3) SIA “Lielvārds” par kopējo līgumsummu 7 452.68 euro bez PVN;
4) “Globuss A” par kopējo līgumsummu 11 607.14 euro bez PVN.
Līgumcena (bez PVN) 1) SIA “Apgāds Zvaigzne ABC” par kopējo līgumsummu 22 666.07 euro
bez PVN;
2) SIA “Pētergailis” par kopējo līgumsummu 4 464.29 euro bez PVN;
3) SIA “Lielvārds” par kopējo līgumsummu 7 452.68 euro bez PVN;
4) “Globuss A” par kopējo līgumsummu 11 607.14 euro bez PVN.