a a a
Identifikācinas numurs ĀND 2017/63
Iepirkuma nosaukums Mācību materiālu piegāde Ādažu vidusskolai
Iepirkuma veids IZŅĒMUMS
Paziņojuma / grozījumu publikācijas datums Paziņojums publicēts
03.05.2017.
Stadija Pabeigts
Iepirkuma apraksts

Iepirkumiem par mācību materiālu iegādi ir piemērojams Publisko iepirkumu likuma 5.panta pirmās daļas 1.punktā noteiktais izņēmums, kā arī Iepirkumu komisijas nolikuma 4.22.5.4.apakšpunktā noteiktais izņēmums.

Iepirkuma dokumentācija
Kontaktpersonas ĀND Iepirkumu speciāliste Rita Šteina. T.67996298, e: rita.steina@adazi.lv
Rezultātu lēmuma pieņemšanas datums 03.05.2017.
Izpildītājs SIA "PĒTERGAILIS"
Līgumcena (bez PVN) 8035,71 Eur bez PVN