a a a
Identifikācinas numurs ĀND 2014/81
Iepirkuma nosaukums Mācību materiālu piegāde Ādažu vidusskolai
Iepirkuma veids [:lv]Izņēmumi[:]
Paziņojuma / grozījumu publikācijas datums Paziņojums publicēts
06.06.2014.
Stadija Pabeigts
Iepirkuma dokumentācija
Kontaktpersonas Rita Ozoliņa, Rita.Ozolina@adazi.lv,67996298
Izpildītājs SIA APGĀDS ZVAIGZNE ABC
Līgumcena (bez PVN) 23186.1