a a a
Identifikācinas numurs ĀND 2018/74
Iepirkuma nosaukums Lilastes ezera un Dūņezera savienojuma tīrīšana
Paziņojuma / grozījumu publikācijas datums Paziņojums publicēts
30.05.2018.
Pieteikumu / piedāvājumu iesniegšanas termiņš 12.06.2018. 10:00
Stadija Pārtraukts
Iepirkuma apraksts

Iepirkums tiek veikts Latvijas vides aizsardzības fonda līdzfinansēta projekta ietvaros. (Līgums Nr.1-20/42 par projekta “Lilastes ezera un Dūņezera savienojuma tīrīšana” finansēšanas un izpildes kārtību, projekta reģistrācijas Nr. 1-08/52/2018, aktivitāte “Publisko ūdeņu pārvaldība”, apakšaktivitāte – 3.2. “Publisko ūdeņu pārvaldības praktiskās aktivitātes”).

Vēlama objekta apskates sanāksmes apmeklēšana, kuras laikā pasūtītāja pārstāvis parādīs objektu.

Sanāksmes norises laiks: 2018.gada 05.jūnijā, plkst. 15:00.

Iepirkuma dokumentācija
Kontaktpersonas ĀND Iepirkumu speciāliste Zane Liepiņa. T.67996298, e: zane.liepina@adazi.lv