a a a
Identifikācinas numurs ĀND 2016/176
Iepirkuma nosaukums Lietus ūdens novadīšanas sistēmas remonts Ādažu Sporta centra teritorijā
Paziņojuma / grozījumu publikācijas datums Paziņojums publicēts
16.08.2016.
Stadija Pabeigts
Kontaktpersonas Alīna Liepiņa, Alina.Liepina@adazi.lv,67996298
Izpildītājs NM Construction
Līgumcena (bez PVN) 3352.36