a a a
Identifikācinas numurs ĀND 2017/58
Iepirkuma nosaukums LIETUS ŪDENS KANALIZĀCIJAS TĪKLU IZBŪVE GAUJAS IELĀ A
Iepirkuma veids Iepirkums PIL 9.panta kārtībā
Paziņojuma / grozījumu publikācijas datums Paziņojums publicēts
28.04.2017.
Pieteikumu / piedāvājumu iesniegšanas termiņš 12.05.2017. 10:00
Stadija Pārtraukts
Iepirkuma apraksts

 

Ādažu novada domes Iepirkumu komisija 2017.gada 19.jūnijā ir pieņēmusi lēmumu pārtraukt iepirkumu, jo par uzvarētāju noteiktais pretendents CBF SIA “Binders” (kopējā līgumcena – EUR 168 532,94 bez PVN) pasūtītāja noteiktajā termiņā nav noslēdzis līgumu.

Iepirkuma dokumentācija
Kontaktpersonas ĀND Iepirkumu speciāliste Rita Šteina. T.67996298, e: rita.steina@adazi.lv