a a a
Identifikācinas numurs ĀND 2016/32
Iepirkuma nosaukums Lietus ūdens kanalizācijas tīklu apkope, remonts un uzturēšana
Paziņojuma / grozījumu publikācijas datums Paziņojums publicēts
11.03.2016.
Pieteikumu / piedāvājumu iesniegšanas termiņš 22.03.2016.
Stadija Pabeigts
Iepirkuma dokumentācija
Kontaktpersonas Rita Šteina, Rita.Steina@adazi.lv,67996298
Izpildītājs SIA ĀDAŽU ŪDENS
Līgumcena (bez PVN) 23479