a a a
Identifikācinas numurs ĀND 2014/91
Iepirkuma nosaukums Lietus ūdens kanalizācijas sistēmas uzturēšana un remontdarbi
Paziņojuma / grozījumu publikācijas datums Paziņojums publicēts
27.06.2014.
Pieteikumu / piedāvājumu iesniegšanas termiņš 11.07.2014.
Stadija Pabeigts
Iepirkuma dokumentācija
Kontaktpersonas ĀND Iepirkumu speciāliste Rita ozoliņa, T.67996298, rita.ozolina@adazi.lv
Izpildītājs SIA B.E.SERVISS
Līgumcena (bez PVN) 3550