a a a
Identifikācinas numurs ĀND 2016/50
Iepirkuma nosaukums Lietus kanalizācijas tīklu 3.kārtas rekonstrukcija Ādažu vidusskolas teritorijā
Iepirkuma veids [:lv]Izņēmumi[:]
Paziņojuma / grozījumu publikācijas datums Paziņojums publicēts
22.03.2016.
Stadija Pabeigts
Iepirkuma dokumentācija
Kontaktpersonas Alīna Liepiņa, Alina.Liepina@adazi.lv,67996298
Izpildītājs SIA Ādažu Ūdens
Līgumcena (bez PVN) 13200