a a a
Identifikācinas numurs ĀND 2017/40
Iepirkuma nosaukums LED diožu videoekrānu un tehniskās apkalpošanas nodrošināšana Gaujas svētkos
Iepirkuma veids Cenu izpēte
Paziņojuma / grozījumu publikācijas datums Paziņojums publicēts
17.03.2017.
Stadija Pabeigts
Iepirkuma dokumentācija
Kontaktpersonas ĀND Iepirkumu speciāliste Rita Šteina. T.67996298, e: rita.steina@adazi.lv
Rezultātu lēmuma pieņemšanas datums 17.03.2017.
Noslēgtais līgums
Izpildītājs SIA " Video Centrs"
Līgumcena (bez PVN) 3900.00